دربارهء ما
باسمه تعالی

«حزب‌اللهی یعنی آن‌كه در خدمت خداست و هیچ وابستگی تشكیلاتی و سیاسی جز وابستگی به انقلاب و اساس انقلاب – كه اراده الهی است – ندارد. (مقام معظم رهبری)
عرصه‌های مختلف اندیشه و عمل اسلامی هیچگاه از مردان بلند همّت و دور اندیش خالی نبوده است. دانش پژوهان مسلمان همواره در راه حفاظت از مرزهای ایمانی مردم وظیفه‌ای خطیر را برعهده داشته‌اند و در هر زمان به اقتضای آن زمان به تلاش برخاسته‌اند.
اكنون كه پرچم فتح و عزّت اسلام در اهتزاز و دلهای تشنه‌گان معارف دینی، در زمانه قحطی صداقت در جست و جوی حقیقت است، صاحبان زر و زور و تزویر در اردوگاه باطل و بویژه صهیونیسم بین‌الملل با توسل به امپراطوری رسانه‌ای خویش سعی در قلب حقیقت و مشوه جلوه دادن چهره اسلام راستین و انقلاب اسلامی دارند، و با به‌راه انداختن جنگ روانی و تولید انبوه شایعه و شبهه در عرصه نبرد رسانه‌ای به یكسان سازی فرهنگ و اندیشه بشریت بی‌پناه در عصر انفجار اطلاعات می‌اندیشند. ضروری است كه دیگر باره بلند همتان جبهه توحید، هم آنان كه فرزند زمانه خویش‌اند، تكلیف مدارانه در عرصه «اطلاع‌رسانی» گام نهند. و با به كارگیری روشهای اطلاع‌رسانی نوین به انجام وظیفه بپردازند.
از این روی «پایگاه اطلاع‌رسانی هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی» به لطف الهی و با تبعیت از معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و با اقتباس از آرمان‌های امام(ره) و ره‌نمودهای ارزنده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبكه اینترنت راه‌اندازی شده است.
این «پایگاه» میكوشد «محتوای ارزشی و انقلابی» را با سه شاخص مهم «سرعت»، «اختصار»، «جذابیت» آمیخته و با رعایت اصول سه‌گانه «صداقت با مخاطب»، «مصلحت نظام و انقلاب» و «حركت در مسیر ولایت» به سرویس‌دهی خبری ـ تحلیلی به مخاطبان خاص خویش بپردازد. وظیفه اطلاع‌رسانی سایت باید همراه با رصد فرصتها و مخاطرات فراروی انقلاب اسلامی و استفادة بهینه از این فرصت‌ها و جستجوی راههای برون رفت از مخاطرات انجام گیرد.
عمل به تكالیفی همچون، زمان‌شناسی، و بصیرت، شناخت وظیفه و پرهیز از غفلت، دشمن‌شناسی و مقابله با تهاجم سیاسی و فرهنگی، نهادینه‌سازی خودباوری و فرهنگ دین‌مداری در جامعه، پاسداری از انقلاب اسلامی و حریم ولایت، امر به معروف و نهی از منكر و تلاش برای تحقق كشور اسلامی و نیل به تمدن بزرگ اسلامی و... جز از طریق همراهی، همیاری و «هم‌اندیشی» یاران انقلاب اسلامی امكان‌پذیر نخواهد بود.
«پایگاه هم‌اندیشی» ضمن دعوت از همه یاران و دلسوزان انقلاب برای همكاری و همراهی، در این مسیر، با شما پیمان می‌بندد كه بدون وابستگی به احزاب و جریانات سیاسی و با رعایت اخلاق و تقوای رسانه‌ای منصفانه به انعكاس اخبار و تضارب اندیشه‌ها بین خواص اهل‌حق بپردازد تا پلی ارتباطی باشد بین خواص اهل حق تا در پرتو تعامل سازنده افكار، شاهد تقویت مبانی دینی و ارزش‌های انقلابی باشیم.
انشاءالله
پایگاه هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی