پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 17 بهمن 1401 ساعت 11:45 http://www.hamandishi.ir/news/449164/ -------------------------------------------------- عنوان : رشد مستمر شاخص تولیدات صنعتی در سال 1401 -------------------------------------------------- در سال 1401 شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، ‌روند صعودی دارد، این شاخص در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر به ترتیب 2.5، 5.8، 6.7، 6.7، 7.2، 6.5 و 6.3 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از رشد‌ شاخص تولیدات صنعتی در سال 1401 دارد، ‌شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، ‌روند رو به رشدی داشته است، این شاخص در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذرماه سال 1401 به ترتیب با 2.5، 5.8، 6.7، 6.7، 7.2، 6.5 و 6.3 درصد رشد در مقایسه با ماه مشابه همراه بوده است. ‌بین صنایع بورسی، خودروسازی و ساخت قطعات رشد قابل‌توجه 28.5 درصدی تولید در صنعت را از فروردین 1401 تا انتهای آذر 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است که یک رکورد برای صنعت مذکور در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. تولیدات شرکت‌های بورسی در فلزات اساسی نیز در سال جاری رشد مطلوبی داشته است. درمجموع، برآیند رشد تولیدات صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی در 9 ماهه اول سال جاری مثبت است. نمودار بالا‌ رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل (به صورت تجمعی از ابتدای سال) را نشان می‌هد.    نمودار بالا‌ روند تولیدات شرکت‌های بورسی در دوره منتهی به آبان و آذرماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.