پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 13 تير 1401 ساعت 12:45 http://www.hamandishi.ir/news/444445/ -------------------------------------------------- عنوان : 3 دلیل کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در فروردین‌ 1401 -------------------------------------------------- فروردین‌ 1401 بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی 0.2 درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2.2 درصد کاهش یافت و این 2 اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش 0.2 درصدی نقدینگی شد. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:  بانک مرکزی امروز آمار متغیرهای پولی و بانکی فروردین ماه 1401 را منتشر کرد که براساس آن حجم نقدینگی به 4 هزار و 823 هزار و 290 میلیارد تومان در پایان این ماه رسیده که نسبت به اسفند ماه سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. * سیر نزولی رشد نقدینگی حجم رشد نقدینگی فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال قبل رشد 35.6 درصدی داشته که در مقایسه رشد 36.3 درصدی در یک یک سال منتهی به اسفند ماه سال گذشته، 0.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.  به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.3 درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال به 34.7 درصد رسیده که نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه 0.9 درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج آثار سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد. به گزارش فارس، طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال 1401 با 1.3 درصد افزایش 611 هزار و 780 میلیارد تومان درج شده است، در 12 ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده که 0.1 درصد از ماه قبل کمتر است. در فروردین ماه امسال حجم پول 951 هزار 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال 1400 معادل 3.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه پول هم اولین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد 0.7 درصد را به ثبت رسانده و به 3 هزار و 871 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است. کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در این ماه به چند دلیل برمی‌گردد، دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد 8.001 به 7.884 در فروردین ماه بوده است. * کاهش 2.2 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 146 هزار و 270 میلیارد تومان در اسفند‌ سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 143 هزار و 80 میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. * شواهد عدم دریافت تنخواه بودجه در گزارش بانک مرکزی دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه‌ تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه رشد نکرده بلکه نسبت به اسفند ماه سال قبل هم 0.2 درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از 132 هزار و 240 میلیارد تومان در اسفند ماه 1400 به 131 هزار و 970 میلیارد تومان در فروردین ماه 1401 کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین ماه میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد داشته باشد.  طبق توافق و هماهنگی دولت و بانک مرکزی مقرر شد به جای اینکه دولت در ابتدای سال از تنخواه بودجه استفاده کند، از رسوب سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کند و در صورت بروز مشکل و نیاز دستگاه‌ها، تنخواه پرداخت شود. همین قید موجب شد دولت تنخواه دریافت نکند اما از سپرده دولت نزد بانک مرکزی به میزان 19 هزار و 160 میلیارد تومان کاسته شود. * فراز و فرودهای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه 1401، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 44 هزار و 810 میلیارد تومان بود که نسبت به ماه قبل 9.7 درصد کاهش یافت اما نسبت به فروردین ماه سال 1400 رشد 551 درصدی را به ثبت رسانده است. در ماه مورد بررسی بدهی بانک‌های تخصصی هم 49 هزار و 570 میلیارد تومان درج شد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد بیشتر شده است. اما بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال با افت 23 درصد به 48 هزار و 700 میلیارد تومان تنزل کرده است. بدهی این بانک‌ها در فروردین ماه 1401 نسبت به اسفند ماه سال قبل به‌میزان 2.7 درصد رشد کرده است.