"ملک زاده" مجری و حامی بزرگ "کاهش جمعیت ایران!"

تسنیم , 1 آذر 1399 ساعت 20:36

یکی از بانیان پیگیری جدی کاهش جمعیت کشور و تحدید نسل ایرانیان در دهه ۶۰ جناب آقای "رضا ملک‌زاده" معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت و وزیر وقت بهداشت دولت هاشمی بوده است!


پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:  امروز کشورمان با یکی از بزرگترین بحرانهای خود در حوزه جمعیتی مواجه است.

بحران امروز کاهش جمعیت کشور به دلیل تحمیل سیاستهای غلط جمعیتی و پیگیری سیاست "تحدید نسل" توسط مسئولان ارشد کشور از اواخر دهه 60 و برآورد غلط وزرای بهداشت و معاونان این وزارتخانه بوده است.

میزان رشد سالانه جمعیت کشور طبق آخرین سرشماری در سال 1395 به حدود 1.24 درصد رسید به گونه ای که رقم مذکور حاصل یک روند بلندمدت کاهشی در دهه‌های اخیر بوده و طبق آخرین آمار سال 1398، میزان رشد طبیعی جمعیت به رقم 0.89 درصد رسیده به گونه ای که ایران طی 30 سال آینده با این روند جمعیتی، به یکی از پیرترین کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد!

اما یکی از بانیان پیگیری جدی کاهش جمعیت کشور  و تحدید نسل ایرانیان در دهه 60 جناب آقای "رضا ملک‌زاده" معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت و وزیر وقت بهداشت دولت هاشمی بوده است!

دفاع همه جانبه و شبانه روزی ملک زاده از سیاستهای تجویزی سازمان جهانی بهداشت در کاهش جمعیت ایران و اختصاص بودجه کلان برای پیگیری و اجرای سیاستهای تحدید نسل در اواخر دهه60، بحران جمعیتی امروز کشورمان را رقم زده تا ایران برای سالهای آتی با یکی از جدیترین و بزرگترین بحرانهای خود در یک صد سال اخیر دست و پنجه نرم کند!
ش


کد مطلب: 416199

آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/416199/

هم اندیشی
  http://www.hamandishi.ir