پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 12 مرداد 1399 ساعت 13:25 http://www.hamandishi.ir/news/414327/ -------------------------------------------------- عنوان : لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد -------------------------------------------------- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس را اعلام وصول کرد. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز، لوایح معوق دوره دهم مجلس را به شرح زیر اعلام وصول کرد: - لایحه آیین دادرسی تجاری - لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین - لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل های) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۷۷ - لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان - لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای کشور - لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ - لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی - لایحه حمایت از مالکیت فکری - لایحه حمایتی از مالکیت صنعتی - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی با اصلاحات بعدی عضویت در اتحادیه آن - لایحه استخدامی شهرداری ها - لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری - لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک صادرات ایران و شرکت تاجیکستان به داوری - لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ - لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی - لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی - لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی - لایحه تعیین تکلیف اموال دهکده رضوی - لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور - لایحه اصلاح بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییر عنوان لایحه اصلاح ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - لایحه جامع انتخابات - لایحه مشارکت عمومی خصوصی - لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب - لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی خزر - لایحه اصلاح قانون مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور - لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی - لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل - لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل - لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل - لایحه پروتکل موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی - لایحه شفافیت - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری در دریای خزر - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری امنیتی در دریای خزر - لایحه اصلاح بند (ط) ماده ۸۰ قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران - لایحه اصلاح ماده ۱۴ قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران - لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر - لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و گیاهی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان - لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر - لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه معاملات شهرداری تهران - لایحه پروتکل اصلاح بند ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه موسسه منطقه استانداردسازی ارزیابی، انطباق، تعیین صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ایسکام - لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای سوئیس - لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، دسترسی به اصلاحات کنوانسیون استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان - لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد - لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی - لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان - لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباطات بین المللی راه آهن - لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریایی خزر - لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - لایحه اصلاح تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ح