پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 1 مرداد 1398 ساعت 10:54 http://www.hamandishi.ir/news/407495/ -------------------------------------------------- عنوان : سردار فدوی: سپاه از هر زمان دیگری مقتدرتر است -------------------------------------------------- جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه مقتدر و سرافراز بیش از هر زمانی با اقتدار و سرافراز است و هر روز که از انقلاب می‌گذرد انقلاب اسلامی سرافرازتر می‌شود. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع شهید نقیبی در یگان ویژه صابرین گفت: لباس سپاه مقدس ترین لباسی است که در طول تاریخ آن را می شناسیم؛ زیرا هزاران شهید از بهترین بندگان خدا با این لباس شهید شدند. وی افزود: چهل سال است سپاه با همین لباس در حال پاسداری از انقلاب است. سپاه مقتدر و سرافراز بیش از هر زمانی بااقتدار و سرافراز است و هر روز که از انقلاب می گذرد انقلاب اسلامی سرافرازتر می شود. جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: شهیدان خالص ترین وجود خود را که جان آن هاست تقدیم کردند؛ این وضعیت وصف ناپذیری است که تا در آن قرارنگیریم نمی توان آن را وصف کرد. چهل سال اقتدار و سرافرازی که به وجود آمده به برکت خون شهداست. سردار فدوی تصریح کرد: ما پاسداران همچنان پای در رکاب انقلاب هستیمو به تبعیت از امامان معصوم(ع) منتظر هستیم تا شهادت نصیب ما هم شود. اگر همه مستکبرین عالم بخواهند به یک قدرت واحد تبدیل شوند و مقابل ما قرار گیرند در هر صحنه ای که به وجود می آید شکست و حقارت و سرافکندگی نصیبآن ها می شود زیرا ما بهقدرت الهی وصل هستیم. وی ادامه داد: رزمندگانی که چهل سال است پشت سر امامین انقلاب اسلامی راه درست را انتخاب کرده اند و بر عهد و پیمانشان باقی مانده اند به هیچ وجه بر عهدشان خللی وارد نشده است. جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: این راهی است که ما را به سرانجام نیکی که خداوند وعده داده می رساند البته به شرط آنکه بندگانش در راهی که او وعده داده پابرجا و استوار باقی بمانند. م