پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 13 اسفند 1397 ساعت 14:07 http://www.hamandishi.ir/news/405888/ -------------------------------------------------- «بند به بند با بیانیه گام دوم»: عنوان : چرا انقلاب اسلامی به سرنوشت سایر انقلاب‌ها دچار نشد؟ -------------------------------------------------- رهبرمعظم انقلاب در بیانیه گام دوم، به این نکته اشاره می‌کنند که کمتر کشورهایی بودند که بعد از انقلاب آرمان‌های انقلاب را حفظ کرده باشند. در این گزارش نگاهی به انقلاب‌های مختلف دنیا و سرنوشتشان می‌اندازیم. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که بعد از 22 بهمن امسال و از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شد، سرآغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی است. فصلی که از این پس باید با امید و تکیه بر جوانا بر مشکلات گذشته و ناکامی ها غلبه کرد و این کار جز با شناخت نقاط ضعف و قوت 40ساله انقلاب میسر نمی شود. در راستای تبیین این بیانیه، از امروز در سلسله گزارش هایی به بررسی بندهایی که از این بیانیه پرداخته می شود تا شناخت رهنمودهای رهبر انقلاب در شروع فصل جدید جمهوری اسلامی راحت تر صورت گیرد. در بند اول این بیانیه چنین آمده است: "از میان همه ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقلاب همّت می گمارد؛ و در میان ملّتهایی که به پا خاسته و انقلاب کرده اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقلابی را حفظ کرده باشند." در طول سده های گذشته مهمترین انقلاب ها، انقلاب های فرانسه، شوروی، جنبش استقلال هند و... بودند. به ویژه در قرن 20، برخی کشورها تحت تاثیر انقلاب شوروی، صحنه روی کار آمدن گروه های کمونیستی بودند و هرکدام از آنها سرنوشت متفاوتی پیدا کردند که می توان از آن میان به انقلاب چین وکوبااشاره کرد. برای مثال، انقلاب فرانسه که شهرت جهانی دارد، توانست در سال 1789، پادشاهی فرانسه را از بین ببرد اما دیری نگذشت که با روی کارآمدن روبسپیر، موجی از وحشت سراسر فرانسه را در بر گرفت و بسیاری از آرمان های انقلاب فرانسه نادیده گرفته شد. این انقلاب که از آن با عنوان انقلاب کبیر یاد می شود, عمر چندانی پیدا نکرد. افسر جوانی به نام ناپلئون بناپارت وفتوحات نظامی اش موجب شد تا وقتی به فرانسه بازگشت از او به عنوان یک قهرمان یاد شود. ناپلئون توانست در کودتای 18 برومر،(9نوامبر)سال 1799 به عنوان قدرت اول فرانسه به روی کار بیاید ومورخان این کودتا را پایانانقلاب فرانسهمی دانند. قرن بیستم، عرصه انقلاب ها و قیام های ملل مختلف در اقصی نقاط دنیا بود که یا علیه حاکمان آن کشورها یا استعمارگرانانجام می شد. انقلاب های آن زمان اکثرا رنگ و بوی کمونیستی داشت که با الهام از انقلاب اکتبر شوروی، مبارزات خود را سر و سامان می دادند. قرن بیستم، عرصه انقلاب ها و قیام های ملل مختلف در اقصی نقاط دنیا بود که یا علیه حاکمان آن کشورها یا استعمارگرانانجام می شد. انقلاب های آن زمان اکثرا رنگ و بوی کمونیستی داشت که با الهام از انقلاب اکتبر شوروی، مبارزات خود را سر و سامان می دادند. مثلاً انقلاب اکتبر 1919 شوروی به رهبری بلشویک ها و "لنین"،با شعار"صلح-نان-زمین"سرکار آمد. اولین انقلاب کمونیستی جهان پس از متحد کردن ملت های داخل خاک شوروی، بهصنعتی شدن روسیه سرعت داد و هدفش اصلاحات اساسی در حقوق کارگران و حقوق زنان و فراگیر کردن آموزش همگانی بود و در همین راستابه نابودی کلیسای ارتودوکس و ممنوع کردن مراسمات مذهبی و سرکوب های شدید پرداختند. عمر حکومت شوروی که داعیه جهانی کردن سوسیالیسم در سراسر جهان را داشت، 70 سال بیشتر دوام نیاورد. با روی کارآمدن میخائیل گورباچف، حکومتشوروی که نتوانستوظیفه های سیاسی و اقتصادی سوسیالیسم را پیاده سازد و به یک کشور سوسیالیستی تبدیل شود، راه سقوط را در پیش گرفت. در دوران گورباچف، شوروی که دشمن سرسخت آمریکا به شمار می رفت، با دونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره نشست و نهایت با روی کار آمدن بوریس یلتسین به کار خود پایان داد. صحنه ای از رژه نیروهای شوروی با پرچم سرخ در مسکو جنبش استقلال طلبی هند، یکی دیگر از قیام های قرن بیستم بود که توسط مردم هند و بعد ازسلسله ای از قیام ها در سال 1947 به پیروزی نهایی رسید.مبارزات این جنبش با بسیاری از وقایع تاریخی و یگانه شناخته می شود. برای مثال اولین و بزرگ ترین مقاومت غیرخشونت آمیز مردمیاز1918تا1945 میلادیبه رهبری مهاتما گاندی شرکت کردند. این جنبش که به نحوی پایان بخشیدن بیش از یک سده سلطه بریتانیا بر هند، اما هند همچنان بعد از پیروزی در کشورهای مشترک المنافع حضور داشت و نتوانست استقلال خود از انگلستان را در بعد اقتصادی نیز به نمایش بگذارد. در سال 2010 نیز، نخست وزیردیوید کامرونروابط بریتانیایی-هندی را به عنوان روابط خاص جدید توصیف کرده بود. یکی دیگر از جنبش های سیاسی اجتماعی که به شکست انجامید، انقلاب مشروطه ملت ایران بود. "مشروطه" که مجموعه ای از اقدامات روحانیون ساکن ایران و نجف اشرف و همچنین برخی روشنفکران در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بود به سقوط سلطنت مطلقه و روی کارآمدن سلطنت مشروطه و تشکیل اولین مجلس قانونگذاری شد. این جنبش که در نوع خود بی نظیر بود دوام چندانی نیافت و بعد از روی کارآمدن محمدعلی شاه به ستیر با مشروطه پرداخت. با فتح تهران توسط طرفداران مشروطه ونادیده گرفتن وجوه مذهبی نهضت و اعدام یکی از رهبران برجسته نهضت مشروطه یعنی شیخ فضل الله نوری که قائل به "مشروطه مشروعه" بود، این جنبش سراسری در فاصله کمتر از 20 سال به دیکتاتوری رضاشاه منتهی شد. با این حال، انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته همچنان توانسته آرمان های اصلی خود را حفظ کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، "انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّه ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه ی وسوسه هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمّدن سازی شده است." م